bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

 Status prawny

  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Opolski.
  2. Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu jest miasto Brzeg, natomiast obszarem jej działania miasto Brzeg i powiat brzeski.
  3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023797.
  4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu został nadany Zarządzeniem Nr 238/09 Wojewody Opolskiego z 28 grudnia 2009 r.
  5. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu został ustalony Zarządzeniem Nr 1/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu z 04 stycznia 2010 r. (t. j. zarządzenie nr 8/2016 z 12.07.2016 r.).


Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 22.01.2018
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 22.01.2018
Dokument oglądany razy: 301