bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

OGŁOSZENIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017 r. poz. 729) informuje, że dysponuje do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek budżetowych określonych w § 38 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone w § 39 ust.4 wyżej wymienionego Rozporządzenia Rady Ministrów.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego zainteresowane jednostki mogą składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu, ul. Armii Krajowej 22 49-300 Brzeg lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pssebrzeg.pol.pl.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym składników majątku ruchomego udziela: Wiesława Kordos; tel. 77/ 444 18 44 lub 77/ 444 18 50.

Załacznik nr 1Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 15.04.2019
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 02.01.2018
Dokument oglądany razy: 295